Doživljenska garancija

Doživljenjska garancija zajema garancijo na vse opravljeno lastno delo v vseh delavnicah podjetja Avto DEBEVC d.o.o. NE zajema garancije na material, temveč na delo.

Doživljenjska garancija se NE nanaša na:

  • izdelek, vgrajen material in rezervne dele,
  • lastno delo, kjer je po opravljeni storitvi že opravljena storitev s strani tretje osebe,
  • lastno delo, kjer lahko višja sila (naravni pojavi kot strela, poplave, požar, neurje, neustrezna kvaliteta goriva, …), napake v materialu, obraba materiala, kakovost materiala, nenormalna uporabe vozila, uporaba vozila, ki ni v skladu z navodili proizvajalca ali zakoni o cestnem prometu privede do odstopanja od kvalitete opravljene storitve.

Kakovost opravljenega dela  je tista, ki odloča, kdo je dober serviser in kdo je samo serviser.

Kontaktirajte nas

Gorenjska c. 13, 1234 Mengeš, Slovenija
+386 1 7230 330