PRAVILA IN POGOJI

Cenimo zvestobo, zato vas obdarjamo. Vse naše stranke in vsi, ki nam sledite na družbenih omrežjih, imate možnost sodelovanja v nagradni igri ter prejeti lepo nagrado.

Trenutno poteka nagradna igra:

  • V nagradni igri Avto Debevc d.o.o. in Helios Suns lahko sodeluje vsaka stranka Avto Debevc,d.o.o., ki  se oglasi v naši poslovalnici in izpolni kuponček. Vsak prvi delovni dan v mesecu bomo žrebali 3 prejemnike, ki so svoje prijavnice v poslovalnici oddali v prejšnjem mesecu in prejmejo po dve vstopnici za dve tekmi Helios Suns, vsi trije izžrebanci pa sodelujejo v končnem žrebu za glavno nagrado Skuter Imola 50 .

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Avto Debevc d.o.o.,Mengeš, Gorenjska cesta 13, 1234 Mengeš

1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger  v poslovalnici Avto Debevc,d.o.o. ter na Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš – je Avto Debevc d.o.o.,Mengeš, Gorenjska cesta 13, 1234 Mengeš (v nadaljevanju organizator). Nagradne igre bodo potekale v organizatorjevih poslovnih enotah Trzin in Mengeš ter na Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš : https://www.facebook.com/avtodebevc/

2. Trajanje nagradne igre

Trajanje vsake posamezne nagradne igre bo določeno vsakič znova (posebej za vsako nagradno igro) in objavljeno na Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš, v poslovalnici organizatorja ali na uradnih spletnih straneh organizatorja https://www.avtodebevc.si/ ali https://www.acdebevc.si/.  

Trenutna nagradna igra:

  • Vstopnice za košarkarsko tekmo Helios Suns ter končno žrebanje za Skuter Imola 50  poteka od 3.10.2018 do 12.3.2019

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je dvig vpletenosti uporabnikov Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš in pridobivanje e-mailov za bazo strank.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare točno 16 let ali so starejše od 16 let in imajo odprt svoj račun na Facebooku.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in zaposleni pri Avto Debevc d.o.o..

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in da se z njimi strinja.

5. Načini sodelovanja v nagradnih natečajih

Sodelujoči morajo odgovarjati na vprašanja, ki jih bo organizator zastavljal ali opraviti nalogo, ki bo navedena za vsako nagradno igro ločeno: https://www.facebook.com/avtodebevc/. Ob vprašanjih ali navodilih bo posebej navedeno, da so del nagradne igre. Sodelujoči na eno vprašanje lahko poda več odgovorov. Sodelujoči odgovore vpisujejo v komentarje.

6. Nagrajenec in žrebanje

Po koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih, ki so pravilno odgovarjali na zastavljena vprašanja, izžrebal posameznika in mu po pošti poslal praktično nagrado, po pisnem dogovoru je prevzem možen v poslovalnici v predpisanem roku.

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja. Organizator imena vseh sodelujočih, ki so opravili zahtevano nalogo ali pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, natisne na listke in nagrajenca izbere z naključnim žrebom.

Ime nagrajenca oziroma ime njegovega računa na Facebooku bo objavljeno na Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš : https://www.facebook.com/avtodebevc/ali pa bo zmagovalec obveščen preko e-pošte (v primeru nagradne igre v poslovalnici).

Nagrajence bomo objavili na časovnici na Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš : https://www.facebook.com/avtodebevc/ in jih pozvali, da organizatorju na zasebno sporočilo Facebook pošljejo naslov, kamor jim organizator pošlje nagrado. Če tega v roku 30 koledarskih dni po pozivu ne storijo, izgubijo pravico do nagrade, ki ostane nepodeljena.

Žrebanje za nagradno igro Skuter bo med polčasom košarkarske tekme Helios Suns, 12.3.2019. Nagrajenec bo obveščen na Facebook strani organizatorjev. Nagrajenec mora v zakonskem času organizatorju sporočiti svoje osbene podatke ter se dogovoriti za osebni prevzem nagrade.

7. Nagrada

Nagrajenec lahko dobi praktično nagrado, katere vrednost lahko presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine v primeru presežka izvede organizator.

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

1. nagrada v trenutni akciji:

  • SKUTER in tolažilne nagrade – vstopnice za tekmo Helios Suns

8. Odgovornosti organizatorja

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· uporabniške vsebine, objavljene na Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš

· nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev,

· nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

· kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. Odgovornosti in pravice iz vsebine komentarjev

Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

· na katerih bodo tretje osebe,

· ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,

· ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz natečaja.

Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

10. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradnih igrah organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07, št. 94/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/) Upravljalec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o novostih, in ugodnostih, ter za druge namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15. dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo ali na lokaciji upravljalca.

Vsak sodelujoči v katerikoli nagradni igri organizatorja izjavlja, da daje upravljalcem nagradnih iger v poslovalnici Avto Debevc d.o.o. in na Facebook strani Avto Debevc, PE Trzin, PE Mengeš, https://www.facebook.com/avtodebevc/ ter uradnih spletnih straneh Avto Debevc d.o.o., https://www.avtodebevc.si/ in https://www.acdebevc.si/ izrecno privolitev za obdelavo svojih osebni podatkov za vse navedene načine trženja in komunikacijske kanale (Pošta, Telefon/SMS, Elektronska pošta, Facebook profil).

Vsak sodelujoči v nagradni igri je seznanjen, da ima pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora in, da lahko v vsakem trenutku prekliče privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov. Uveljavljanje svojih pravic lahko zahteva s pisno izjavo ali na lokaciji upravljalca.

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bo organizator udeležence obveščal z objavami v poslovalnici organizatorja ter na Facebook strani Avto Debevc, PE trzin, PE Mengeš.

 

Zadnja sprememba: 11.10.2018

Kontaktirajte nas

Gorenjska c. 13, 1234 Mengeš, Slovenija
+386 1 7230 330